Sevgi Celbi

Aşk Celbiyesi Yapan Hocalar

Aşk ve muhabbet yönünde olan talebin kabul olması, görünen ve görünmeyen engellerin kalkması için bu tertip her fırsatta Yâ Allâh, Yâ Mânî, Yâ Dâfî, Yâ Muhît ismi şerifleri bolca zikredilmelidir.

İstanbulda Muhabbet Celbi Yaptırmak İstiyorum

Muhabbet, sevgi, aşk, beraberlik vb konularda ……… tılsımı çok etkilidir. Üçer adet yazılır ve içerisine üçer ak günlük koyularak gece yarısı yakılır.

Aşk Celbi Yapan Ünlü Medyum Hoca

Defalarca denenen ve etkili sonuç veren tesirli bir uygulamadır. Okunması gereken ayeti kerime aşağıda bulunuyor. Bu duayı kuru üzüm taneleri üzerine … sayıda okuyarak aralarında aşk olması istenen kişilere yedirilmesi gerekiyor. Türkçe okunuşu şu şekildedir: Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun,küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih,la nüferriku beyne ehadin min rusülih,ve kalu […]

Büyük sevgiyle evlenebilmek için büyü

Bismillahirahmanirrahim Estagfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh … defa okunmalıdır

Kocanı iyice kendine bağlayabilmek için büyü

Bir perşembe gecesi tuncina …duasını suya okuyunuz ve bağlanmasını istediğiniz kişiye iciriniz.

Düşmanı dost kılmak için büyü

Tahrim suresi düşmanı dost kılmak için 21 kere okunur.

Sevdiğinle muradına ermek için büyü

”Ya gabıd” müşteri saatinde meşgul olsa yari bulup muradına erer büyük tesiri olan isimlerdendir.

Evlenebilmek için büyü yapmak

Bir kızın bahtını ve kısmetini açmak için .. gün günde … kere taha suresi okunursa kısa sürede hayırlı talipleri çıkar. Kısmeti açılır ve evlilik arzusu görülür. Bu tertip bakire ve dul kimselerin oldukça sık okuma yaptıkları bir uygulamadır. Etkisi güçlüdür.

Sevgilin sana sevgiyle bağlansın büyüsü

Sevilen kimsenin saçından birkaç tel alınıp bu duyı yetmiş yedi kere saç üzerine okuya ve ol saçı ateşe bıraka. Hemen mecnun ola. Ol dua budur: Bismillahirrahmanirrahiym Yevme tü’tiyüssemae beduhani mübinü nefsinnasü haza izbelyed ve yahyunülmal hayyen cem’an kul inne künhü yuhıbbünallahi fettekunü bihisbekümullahi ve yağfirliküm vallahi gaffurürrahim.

Sevgilinize karşı güzel gözükün büyüsü

Sevgiliyi cezp etmek istiyorsanız,aşağıdaki karışımı,bir pembe mumun üzerine sürün ve mumu günde 3 saat boyunca yakın. 4 damla ylang ylang yağı, 4 damla sandal ağacı yağı 4 damla ada çayı yağı İstediğiniz kişi,size bir adım atıncaya kadar,bunu hergün tekrarlayın. Eğer süren bir ilişki için yapıyorsanız,bu ilişki düzene girene kadar devam edin. Eğer kfanızda özel biri […]

Previous Posts

WordPress theme created by ThemeMotive.